Asistence motoristům

Dostala se k nám informace o nové službě pro motoristy s tělesným postižením.Tato služba může významným způsobem pomoci všem motoristům s tělesným postižením v případě, že se dostanou do složité situace, kterou neumí okamžitě řešit – porucha vozidla, nehoda apod.

Celý systém pomoci funguje tak, že motorista si zakoupí dálniční a silniční asistenční známku v hodnotě 800,-Kč, je zaregistrován do databáze a jednoduchým voláním do call centra je mu okamžitě zajištěna pomoc. Systém může fungovat i bez telefonického spojení, a to tak, že do automobilu je přidáno speciální zařízení, které při určité síle nárazu, případně při stlačení tlačítka, automaticky přivolá pomoc případně zapne hlasitý telefon.

Vážení přátelé, rádi bychom znali Váš názor na tuto službu a také, zda byste o tuto službu měli zájem. Prosím, abyste tuto informaci rozšířili všem svým známým a svoje reakce posílali na adresu: nrzp@nrzp.cz.

prezentace systému (soubor pps – 3,5 mb)

S pozdravem.

Václav Krása

předseda NRZP ČR !