Ukončení prodeje mechanických a elektrických vozíků Otto Bock v ČR

Dnes firma Otto Bock oznámila ukončení prodeje mechanických a elektrických vozíků v ČR.
Důvod nezveřejnila, tak uvádíme aspoň vyjádření jednatele firmy.

Vážení zákazníci,

dovolte, abychom vás tímto informovali o zásadní restrukturalizaci portfolia produktů společnosti Otto Bock ČR s.r.o.

Společnost Otto Bock ČR s.r.o. zahájila v měsíci dubnu 2017 kroky k postupnému ukončení činnosti divize Mobility Solutions, tj. výdej a prodej invalidních vozíků, polohovacích zařízení, kočárků a antidekubitních sedáků. S ohledem na výše uvedené již společnost Otto Bock ČR s.r.o. neprovádí žádná nová zaměření předmětných zdravotnických prostředků.

Rádi bychom vás tímto také ujistili, že společnost Otto Bock ČR s.r.o. je připravena provádětservis veškerých již vydaných a prodaných příslušných zdravotnických prostředků, dokud u nich neuplyne doba použitelnosti, nebo nebudou vyřazeny.

Rovněž bychom vás rádi informovali, že činnosti v rámci divize Orthobionic, tj. poskytování modulárních dílů pro stavbu protéz a ortéz, výdej a prodej ortotických zdravotnických prostředků, pokračují beze změn i nadále.

Děkujeme za vaši přízeň.

S pozdravem

Ing. Václav Svrček
jednatel společnosti Otto Bock ČR s.r.o.

zdroj: http://www.ottobock.cz/

Novinky ušetří lidem papírování a čas strávený na úřadech

Zadat neschopenku přímo z domu přes počítač nebo tablet, zjistit v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat ihned přehled doby důchodového pojištění. Zní vám to jako hudba vzdálené budoucnosti? Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení přichází s novinkami, které využijí nové moderní technologie. Současné legislativní prostředí neumožnuje revoluční změnu a okamžitou elektronizaci tiskopisů, proto MPSV navrhne zásadní právní úpravy této oblasti.
Kompletní TZ zde:

Zdroj: MPSV

Dekubity, proleženiny

`Dekubity jsou rány (poškození tkáně) vyvolané tlakem, vznikají většinou v místech s malou vrstvou tukové, svalové tkáně, tlakem z vnějšího prostředí proti kosti (čím je slabší vrstva těchto podkožních tkání, tím je větší nebezpečí vzniku dekubitů).

Proleženiny se tvoří velmi rychle a v některých případech vznikají řádově během desítek minut až hodin (nejvíce u čerstvých úrazů, při postižení míchy, po operacích), někdy i za delší dobu působení tlaku. Do rizikové skupiny osob s častým výskytem dekubitů patří ležící pacienti, plegici s poškozením míchy, lidé ve vážném celkovém stavu a v bezvědomí (po úrazech apod.), a osoby starší 70 let – zhoršuje se soběstačnost, stoupá riziko úmrtnosti (nebezpečí vzniku infekcí).

Continue reading

Auto lze řídit i s velmi těžkým postižením!

O tom, že můžeme auto řídit i s velmi těžkým postižením horních končetin se nás snaží přesvědčit výrobci úprav po celém světě.

Žádné přesuny. Na vozíku zajedete přímo pod volant a pomocí jednoho joystiku přidáváte plyn a brzdíte a pomocí druhého určujete směr jízdy.

Jak prosté 🙂 Jen se mi zatím nepodařilo najít českého výrobce, který by podobnou úpravu zvládl. Myslíte, že by byl o tento typ úprav u nás zájem?

Já myslím, že by se zájemci našli.

Naděje pro lidi na vozíku či s parkinsonem: vědci popsali chování enzymu

Vědcům z brněnské Masarykovy university se podařil přelomový objev: popsali chování enzymu, jenž řídí velmi časný vývoj buněk. Dali tím do budoucna naději na léčbu lidem na vozíku, nemocným s Parkinsonovou nemocí či starým lidem s Alzheimerovou chorobou.

Více než dvě stě Čechů si každý rok poraní míchu a skončí na vozíku. Kvůli autonehodě nebo třeba nezodpovědnému skoku do vody se jim v mžiku změní život.

Continue reading