Dekubity, proleženiny

`Dekubity jsou rány (poškození tkáně) vyvolané tlakem, vznikají většinou v místech s malou vrstvou tukové, svalové tkáně, tlakem z vnějšího prostředí proti kosti (čím je slabší vrstva těchto podkožních tkání, tím je větší nebezpečí vzniku dekubitů).

Proleženiny se tvoří velmi rychle a v některých případech vznikají řádově během desítek minut až hodin (nejvíce u čerstvých úrazů, při postižení míchy, po operacích), někdy i za delší dobu působení tlaku. Do rizikové skupiny osob s častým výskytem dekubitů patří ležící pacienti, plegici s poškozením míchy, lidé ve vážném celkovém stavu a v bezvědomí (po úrazech apod.), a osoby starší 70 let – zhoršuje se soběstačnost, stoupá riziko úmrtnosti (nebezpečí vzniku infekcí).

Continue reading

Vozík nejen do terénu, ale i do schodů

Pokud se i navzdory okolnostem snažíte získat nové rozhledy a nebojíte se překonávat překážky, pak je možná tento vozík určen právě pro vás.
Nepřizpůsobujte se okolnímu světu, on se přizpůsobí vám.

Firma Observer – mobility vyrábí zajímavý vozík, jehož konstrukce umožňuje poměrně velkou prostupnost terénem a co je možná pro běžného uživatele zajímavější, tak si snadno poradí i se schody.

Podívejte se na zajímavé  video. Především „vychytávku“ v podobě automatické polohy sedačky, bez ohledu na to v jakém náklonu se vozík nachází, by určitě rád využil nejeden quadruplegik i na běžném elektrickém vozíku.

Mohlo by Vás zajímat, že tento ruský výrobce má pobočku i v Polsku.

 

Auto lze řídit i s velmi těžkým postižením!

O tom, že můžeme auto řídit i s velmi těžkým postižením horních končetin se nás snaží přesvědčit výrobci úprav po celém světě.

Žádné přesuny. Na vozíku zajedete přímo pod volant a pomocí jednoho joystiku přidáváte plyn a brzdíte a pomocí druhého určujete směr jízdy.

Jak prosté 🙂 Jen se mi zatím nepodařilo najít českého výrobce, který by podobnou úpravu zvládl. Myslíte, že by byl o tento typ úprav u nás zájem?

Já myslím, že by se zájemci našli.

Přesun do auta a zpět

Být samostatný při přesunu z vozíku do auta a zpět, to by chtěla určitě většina quadruplegiků. Je více možností, jak toho dosáhnout.
Existují různé úpravy, kdy můžete mít přímo v autě například nainstalovaný zvedák.

Toto video ukazuje desku, která je napevno nainstalována přímo u sedačky řidiče. To, že je napevno, je důležité. Spousta vozíčkářů používá speciální desku, která není pevně uchycena. To může při následném přesunu způsobit problém v podobě sklouznutí jednoho konce desky do volného prostoru. Je potřeba si uvědomit, že čím vyšší léze, tím větší problém se dostatečně nadzdvihnout. Při následném přesunu můžete tělem zachytit desku a stáhnout ji mimo požadovaný prostor.

Proto pevně uchycená deska při přesunu ušetří polovinu starostí.